Господ също е Ментор*

*Текстът е написан и публикуван през 2016 година в изданието "Да бъдеш голям. Да бъдеш малък. За приятелството - Наръчник на ментора" на Фондация "Гъливер клиринг хауз". Той се основава на опита при осъществяването на Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище състояла се от ноември… Продължете да четете Господ също е Ментор*